Inovativna
rješenja

Naše usluge

Inovativna rješenja

  • Razvoj i komercijalizacija vlastitih inovativnih proizvoda i usluga
  • Predlaganje inovativnih rješenja za unapređenje poslovanja klijenata
  • Podrška u implementaciji inovativnih rješenja za unapređenje poslovanja klijenata
  • Podrška u istraživanju, razvoju i komercijalizaciji inovativnih rješenja klijenata
  • Upravljanje projektima istraživanja i razvoja
  • Identifikacija izvora financiranja za aktivnosti istraživanja i razvoja
  • Pribavljanje vanjskog financiranja za projekte istraživanja i razvoja
  • Implementacija inovativnih rješenja za održivi razvoj i učinkovitost resursa
  • Implementacija inovativnih rješenja za digitalnu transformaciju poslovanja klijenata