Strateški
razvoj

Naše usluge

Strateški razvoj

  • Izrada strategija i planova za ostvarenje strateških ciljeva
  • Podrška u strateškom razvoju poslovanja klijenata
  • Analiza ekonomskog učinka provedbe strategija i planova
  • Analiza tržišnih trendova i konkurencije
  • Analiza i definiranje strateških ciljeva
  • Definiranje realnih i ostvarivih aktivnosti za dostizanje strateških ciljeva
  • Definiranje optimalnih pokazatelja za praćenje uspješnosti
  • Definiranje ili revizija programa financiranja
  • Osmišljavanje i implementacija optimalnih organizacijskih struktura za realizaciju planova, programa i projekata