Zlatko Salahović - direktor

Zlatko Salahović

direktor

  • Voditelj projekata s iskustvom u razvoju, pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih izvora u vrijednosti većoj od 600 milijuna EUR
  • Voditelj poslovanja i razvoja tvrtke te sektora Energetike i održivog razvoja
  • Certificirani stručnjak za projekte financirane iz EU fondova i programa
  • Bogato iskustvo u razvoju poslovanja, istraživanju, razvoju i inovacijama, razvoju investicijskih studija, analiza troškova i koristi i studija izvodljivosti, javnoj nabavi, praćenju i izvještavanju, državnim potporama, upravljanju rizicima, PUO/SPUO postupcima, evaluaciji projekata te izradi strateških programa i studija
  • Prethodno radio u savjetničkoj tvrtki Apsolon na poziciji direktora Sektora energetike i održivog razvoja, kao i na poslovima upravljanja EU fondovima u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja
  • Magistrirao energetiku i okoliš na Sveučilištu u Lancasteru te magistrirao politologiju na Sveučilištu u Zagrebu